PENGUMUMAN CAP TIGA JARI IJAZAH SMK DINAMIKA PEMBANGUNAN 1 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2018/2019

PENGUMUMAN CAP TIGA JARI IJAZAH
SMK DINAMIKA PEMBANGUNAN 1 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Dengan ini diberitahukan kepada seluruh tamatan SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta tahun pelajaran 2018/2019 untuk melakukan Cap Tiga Jari Ijazah, pada:

Hari/tgl : Kamis, 08 Agustus 2019
Waktu : pukul 08.00 – 12.00.
Tempat : Aula Gedung A

Berpakaian rapi, sopan, bersepatu, mengikuti arahan petugas. Untuk kelancaran layanan diharapkan datang tepat waktu.
Demikian pemberitahuan ini disampaikan harap menjadi maklum.

Jakarta, 06 Agustus 2019
Kepala Sekolah
Ttd.
MULYANA, SH., MM.

Facebook Comments